Aan de slag

Artikel

Er zijn verschillende manieren om met de filmpjes aan de slag te gaan. Jij als leerkracht kan natuurlijk beter inschatten wat haalbaar is voor jouw klas.

De filmpjes zijn zo opgebouwd dat je ze los van elkaar kan gebruiken. Je bent niet verplicht om alle thema’s door te nemen. Je kan als leerkracht zelf kiezen met welk thema je aan de slag wil gaan. Of je kan er ook voor kiezen om de klas in groepen te verdelen en elke groep een thema voor hun rekening te laten nemen. Het is wel aangeraden om telkens het theorie- en partijkfilmpje te bekijken. Zo ontdekken de leerlingen dat het er in de praktijk toch vaak ook anders aan toe gaat dan in theorie.

Na het doornemen van de filmpjes hebben de leerlingen meer inzicht in nieuws tot stand komt. Ze zijn klaar om de principes toe te passen en zelf aan de slagte gaan om nieuws te maken. 

De discussievragen en opdrachten dienen als leidraad.

Ben je op zoek naar meer achtergrondinformatie? Bekijk dan zeker ook het aanvullend lesmateriaal op Nieuws in de klas.