Opdracht Wat is journalistiek?

Artikel

Het is de taak van de journalisten om de burgers zo goed en waarheidsgetrouw mogelijk te informeren.

Aan de slag

1. Bekijk het eerste filmpje. Bespreek volgende vragen en maak de opdracht.

 • Journalistiek is een vorm van communicatie. Wat wordt hiermee bedoeld?
 • Maak een schematische weergave van het communicatiemodel. Geef bij elk onderdeel ook telkens een voorbeeld toegepast op het nieuws.

  Extra opdracht
  • Pas het communicatiemodel toe op ‘Fake News’. Waar in het proces komt dit volgens jou tot stand? Wie of wat speelt hierbij een belangrijke rol? En hoe kan je dit zelf tegen gaan? Welke rol heeft de journalist?​
    
 • Vroeger was het niet zo makkelijk om te reageren op nieuws. Vandaag de dag zijn er verschillende manieren om te reageren op iets wat nieuwsmedia brengen. Welke manieren ken je? Heb je zelf al eens gereageerd?

  ​Extra opdracht
  • Ga op zoek naar een nieuwsitem en schrijf een reactie. 

2. Bekijk nadien het tweede filmpje en bespreek de vragen.

 • Klopt de theorie met de praktijk? Zijn er nog voorbeelden die je kan toevoegen aan het communicatieproces?
 • Wat is journalistiek? Wat is belangrijk voor een journalist? Is het volgens jou belangrijk om op de hoogte te zijn van alles?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van journalistiek? Kan je zelf nog enkele bedenken?
 • Wat is de rol van een journalist? Kan je jou hierin vinden?
 • Is de rol van de journalist door de jaren heen veranderd? Hoe komt dat denk je?
 • Waarom is vertrouwen hebben in journalisten volgens jou belangrijk? 

  ​Extra opdracht
  • Factcheking is vandaag de dag enorm belangrijk. Hoe ga je na of een nieuwsbericht betrouwbaar is of niet? 
   Meer weten over Fake News? Bekijk het educatief pakket met extra opdrachten zoals een stellingenspel en een test Waar of niet waar?