Opdracht Reflectie

Artikel

Van traditionele media, naar alternatieve media, naar burgerjournalistiek ... Er zijn verschillende nieuwsmedia met elk hun eigen visie op wat nieuws is. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen? 

Aan de slag

1. Bekijk het theoriefilmpje en bespreek volgende vragen. 

Alternatieve media

 • Waarom brengt een nieuwsmedium niet al het nieuws?
 • Wat zijn alternatieve nieuwsmedia? Wat zijn de kenmerken van deze media? Waarin verschillen deze van traditionele media? 
 • Je zag in het filmpje al 1 voorbeeld van alternatieve media. Maar welke alternatieve media ken je nog? En ga je soms zelf op zoek naar nieuws via alternatieve media? Waarom wel / niet?
 • Welk nieuws komt volgens jou te weinig aan bod in traditionele nieuwsmedia? 

Burgerjournalistiek

 • Brengen vandaag de dag alleen journalisten nog het nieuws?
 • Wat is burgerjournalistiek? Hoe is dit tot stand gekomen? 
 • Welke plaats neemt de burger als burgerjournalist in in het eerder besproken communicatiemodel? 
 • Welke invloed heeft burgerjournalistiek op professionele journalisten? Wat zijn de voor- en nadelen van burgerjournalistiek?  
 • Welke rol spelen journalisten bij burgerjournalistiek? Zijn ze vooral gatekeeper of eerder factcheckers? Of beide? 
 • Wat wordt bedoeld met 'Iedereen journalist'? 

  Extra opdracht
  • ​​Ga op stap in jouw omgeving en maak een reportage over een bepaald thema. Zorg ervoor dat je in je reportage een antwoord geeft op de de 5 W's en 1H (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe).