Leerdoelen

Artikel

Nieuws is overal om ons heen: we komen er elke dag wel eens mee in aanraking. Bijvoorbeeld op Facebook of wanneer je de televisie aanzet en het journaal net begint. Nieuws is vaker aanwezig en toegankelijker dan veel leerlingen op het eerste zicht zouden denken. 

Hoe stimuleer je leerlingen om het nieuws te volgen en daar kritisch mee om te gaan? Nieuws komt via allerlei kanalen binnen. Foutieve nieuwsberichten worden soms bewust geschreven en verspreid. Nieuwsberichten worden overgenomen en weer gedeeld. Het is voor iedereen noodzakelijk om kritisch naar de bron en boodschap van nieuws te kunnen kijken om zo een eigen mening te kunnen vormen. 

De opdrachten sluiten aan bij verschillende vakoverschrijdende eindtermen:

  • De leerlingen gaan alert om met media;
  • De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte;
  • De leerlingen illustreren de rol van de media en organisaties in het functioneren van ons democratisch bestel.