5. Reflectie

Artikel

Van traditionele media, naar alternatieve media, naar burgerjournalistiek ... Er zijn verschillende nieuwsmedia met elk hun eigen visie. Want nieuwsmedia kunnen niet al het nieuws brengen dat er in de wereld gebeurt. 

Naar de opdracht.